Reglement

Laatst bijgewerkt: zondag 12 August 2018 Geschreven door David Roos

Reglement clubkampioenschap 2018-2019

1. Het toernooi is ingedeeld in verschillende elo categorieën (ratings van juli 2018 tellen) met een maximum van 10 personen per reeks.

2. Het tornooi wordt gespeeld in gesloten reeksen.De reeksindeling verschijnt voor de aanvang van het tornooi in het clubblad en op de website. Het is mogelijk om over te schakelen op dubbele ronden indien de deelnemersaantallen het toelaten.

3. Wekelijks zal de toernooileider de geplande paringen doormailen ter herinnering. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om hun kalender bij te houden.

4. De tornooileider maakt de kalender bekend voor de start van de eerste ronde. De kalender en de uitslagen verschijnen in het clubblad en op de website van de schaakclub.

5. Het afgaan van de GSM leidt niet automatisch tot het verlies van de partij, de spelers worden wel vriendelijk verzocht om dergelijke voorvallen tot een minimum te beperken.

6. Een speler mag maximum één uur te laat komen om nog aan de partij te beginnen; wie meer dan een uur te laat is, verliest met forfait

7. Partijen tellen niet mee voor nationale rating.

8. Het tempo bedraagt 1u30 + 30 sec/zet .

9. Deelname aan de competitie kan geweigerd worden indien het lidgeld van het seizoen 2018-2019 nog niet betaald is.

10. Alle partijen worden gespeeld in ons clublokaal: Trapstraat 12, 9620 Zottegem. De partijen starten op vrijdagavond om 20u30 en alle klokken worden op dat uur door de toernooileider of een aanwezige arbiter gestart. De toernooileider kan beslissen om het starten van de klok uit te stellen in bepaalde situaties.

- A-reeks: een rating van 1800 elo of meer.

- B-reeks: een rating van minder dan 2000 en hoger of gelijk aan 1400

- C-reeks: een rating van minder dan 1600.

Indien er voldoende belangstelling is, kan er een jeugdreeks samengesteld worden met een aangepast tempo.

11. In iedere reeks worden bij maximum twaalf spelers toegelaten. Indien er meer deelnemers zijn, wordt er gekeken voor de reeks te splitsen of van reeks te veranderen.

12. De speler die in zijn reeks eerste eindigt, krijgt de titel van kampioen van die reeks. Indien een reeks is opgedeeld in verschillende groepen, dan wordt er nog een match gespeeld tussen beide kampioenen. De kampioen (of kampioenen in het geval van meerdere reeksen) mag het volgend jaar in een hogere reeks spelen indien hij/zij dit wenst (ongeacht of de rating dit toelaat).

13. Bij gelijkheid van punten voor de eerste plaats is de onderlinge partij het eerste scheidingssysteem; bij remise volgen SB-punten; als die gelijk zijn worden de SB-punten van de SB-punten berekend. Als ook die punten gelijk zijn, volgt een testwedstrijd. In alle andere situaties zijn de SB-punten het eerste scheidingssysteem; als die gelijk zijn worden de SB-punten van de SB-punten berekend; als ook die gelijk telt het resultaat van de onderlinge partij.

- SB-punten: som van de eindscores van de tegenstanders die men verslaan heeft en de helft van de score van tegenstanders waar men remise tegen gespeeld heeft.

- SB-punten van de SB-punten: som van de SB-punten van de tegenstanders die men verslaan heeft en de helft van de SB-punten van de tegenstanders waar men remise tegen gespeeld heeft.

- Testwedstrijd:Partijen met verkorte bedenktijd: eerst 2 partijen met elk 30 minuten bedenktijd; indien geen beslissing: twee partijen met elk 15 minuten bedenktijd; indien nog steeds geen beslissing: een snelschaakpartij waarbij wit 6 minuten krijgt en zwart 5 minuten maar wit moet winnen. Bij de start van de eerste partij wordt geloot wie wit heeft. Voor de beslissende Armageddonpartijvolgt een andere lottrekking: de speler die de lottrekking wint, mag zijn kleur kiezen in de partij.

14. Indien een speler zijn partij niet kan spelen op de voorziene datum, beschikt hij over de mogelijkheid om maximum twee partijen uit te stellen. Bij uitstel dient degene die uitstelt onmiddellijk een nieuwe datum voor te stellen zodat de spelers onderling een nieuwe datum kunnen afspreken. Indien er op de dag zelf uitgesteld wordt om dringende redenen, dan krijgt de speler tijd tot op de eerst volgende maandagavond voor de toernooileider een inhaaldatum te bezorgen. De toernooileider aanvaardt geen uitstel zonder een inhaaldatum. Inhalen mag op andere dan de voorgestelde inhaaldata (data OVL IC, Liga en mag ook op een andere dag dan de clubavond) en locatie.

15. Uitstellen is enkel mogelijk als een speler de tegenstander EN de tornooileider verwittigt en dit in principe ten laatste 6 uur voor de start van de partij.Indien er op de dag zelf uitgesteld wordt, dan wordt er gevraagd om telefonisch contact op te nemen met de tegenstander en de toernooileider.

16. Als aan punt 11 of 12 niet voldaan is, kan de tornooileider zelf de eerstvolgende inhaaldag kiezen of beslissen om een forfait toe te kennen.

17. Alle ronden moeten gespeeld zijn voor één juni 2019. Partijen die dan nog ingehaald moeten worden zullen forfait verklaard worden.

18. Iedere speler kan zelf slechts een beperkt aantal partijen uitstellen. In een tornooi van 9 ronden mag elke speler maximum 2 partijen uitstellen, in een tornooi van 11 ronden maximum 3 partijen tenzij de toernooileider anders beslist.

19. Bij twee onaangekondigde of niet tijdig aangekondigde forfaits wordt een speler uit het toernooi genomen en kan deelname geweigerd worden in het komende seizoen.

20. Als een speler minder dan 50% van zijn partien heeft gespeeld als hij het tornooi verlaat, dan worden de door hem gescoorde of tegen hem gescoorde punten niet in het eindklassement meegeteld. Als een speler minstens 50% van zijn partijen heeft gespeeld als hij het tornooi verlaat, dan wordt deze score wel in het eindklassement meegeteld.

21. De tornooileider lanceert voor de start van het tornooi een oproep aan de deelnemers om een beroepscommissie, bestaande uit drie leden, samen te stellen. Die beroepscommissie beslist over klachten tegen beslissingen van de tornooileider. Klachten moeten schriftelijk en ten laatste twee weken na het verschijnen van het partijresultaat in het clubblad overgemaakt worden aan de beroepscommissie. Tegen de beslissing van de beroepscommissie is geen verder beroep mogelijk.

22. Alle in dit reglement niet voorkomende problemen worden beslecht door de tornooileider met inachtneming van het nieuwe FIDE-reglement dat ingaat op 1 juli 2018.