Verslag CK inhaalronde

Laatst bijgewerkt: maandag 08 October 2018
Geschreven door David Roos

In de 1e inhaalronde van ons clubkampioenschap waagden zich 6 dappere Galliërs aan een uitgestelde partij. Opvallend was het hoge gehalte aan "tweede clubleden" met toch 1 echte Zottegemnaar tussen de deelnemers!

Het leek even of alle logica verdwenen was in de B-reeks. Dirk en Ben gingen voor een heel scherpe partij waarbij Ben tot driemaal toe een remiseaanbod weigerde. Toen Ben echter onraad rook, besloot hij toch eieren voor zijn geld te nemen en zelf remise voor te stellen. Hier kon Dirk natuurlijk niet anders dan aannemen. 

Frederik speelde een prima partij tegen Marc en kon met zwart overtuigend winnen.

Randy kon ook met zwart een uitstekende partij opbouwen tegen Herman en toonde dat de Marocxy geen garantie is voor een gemakkelijke partij en won de partij. 

 

Verslag CK Ronde 1

Laatst bijgewerkt: zondag 23 September 2018
Geschreven door David Roos

Ons clubkampioenschap mocht in de vernieuwde formule op de nodige aantrek rekenen. Met 10 man in zowel de A, B en C reeks mogen we welgeteld 30 man (en vrouw) minstens 9 keer in het jaar samenbrengen in ons clublokaal en dit doet ons veel plezier. Hopelijk is dit opnieuw de start van een competetitie die ook onze toekomst (de jeugd) warm kan maken voor deelname aan deze competitie. Alvast een kort verslagje van deze eerste ronde.

A-reeks

El Classico van het Caballosschaak stond onmiddelijk al op de planning. De gebroeders Roos mochten hun zoveelste partij tegen elkaar spelen en die eindigde in het gewoonlijke resultaat. Een goed pionoffer van Adrian zorgde ervoor dat hij de controle hield in de partij en overtuigend won. 

Dirk mocht het onmiddelijk opnnemen tegen één van de vele gevaarlijke nieuwkomers dit jaar, Nele. Nele maakte het hem knap lastig maar het tegenspel op de dame vleugel was ruim voldoende voor de winst binnen te halen voor Dirk. 

Erwin en Herman Sneppe (Geraardsbergen) hielden het bij een koude oorlog met hier en daar een dreiging maar uiteindelijk werd er getekend voor een puntendeling.

De partijen Ruben-Randy Van Houtte en Marc- Frederik Roels werden uitgesteld.

http://www.caballos.be/files/ck/2018-2019/a-reeks.html

B-reeks

Het verloop in deze reeks wordt ons na één ronde al héél duidelijk. Degene die eenmaal perongeluk weet te winnen, zal kampioen worden. Zo eindigde zowel Filiep-Jan V, Hans-Simon en Matthias-Stijn in remise. Al moeten we eerlijk zijn dat er in de partij Filiep-Jan V nog het meest gevochten is. 

De partij Joren-Evy en Ben-Dirk werd uitgesteld. 

http://www.caballos.be/index.php/ck-2018-2019-uitslagen

C-reeks

In deze C-reeks zal er niet getekend worden voor veel snelle remises. Een mix van jeugdig en minder jeugdige ambitie beloofd boeiende partijen te geven.

Zo ging Jan K onmiddelijk voor de aanval tegen één van de nieuwkomer, Noel Poelman. In een stelling waarbij Jan sowieso materiaal ging winnen, blunderde Noel zijn dame. 

Ook Carl ging voor zijn ongetemde agressiviteit op het schaakbord maar Leander ging deze complicaties maar al te graag in. Ze hielden de stelling ongeveer in evenwicht in de opening en het middenspel maar in het eindspel kon Leander zich als de sterkste tonen. 

Je zou een snelle remise verwachten tussen Isabelle en Rik maar niets was minder waar. Een aanval op Isabelle's zwarte koning werd beslecht in het voordeel van Rik. 

De laatste partij was deze ronde was tussen Torben en Eddy. In de opening gingen er hier al enkele stukken van het bord en kwam het eindspel reeds vroeg op het bord. Een remisevoorstel van Eddy werd echter afgeslagen door Torben maar enkele zetten later werd de remise nog moeilijk te voorkomen voor beiden. 

De partij Anton-Quinten werd uitgesteld. 

http://www.caballos.be/files/ck/2018-2019/c-reeks.html

Deelnemers Clubkampioenschap 2018-2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 13 September 2018
Geschreven door David Roos

A-reeks (10)

1. FM Adrian Roos 2317

2. Dirk Michiels 2283

3. David Roos 2118

4. Marc Ghysels 2113

5. Ruben Smekens 2094

6. Randy van Houtte  2071

7. WFM Nele Vanhuyse 2045

8. Herman Sneppe 2005

9. Erwin Mannaert 1963

10. Frederik Roels 1888

B-reeks (10)

1. Simon Van Poucke 1963

2. Jan Verstraeten 1947

3. Stijn Van Puyvelde 1828

4. Ben Van De Putte 1779

5. Matthias De Clercq 1764

6. Temmerman Hans 1758

7. Dirk Ponnet 1710

8. Filiep Van Driessche 1701

9. De Weird Evy 1649

10. De Bode Joren 1568

 

C-reeks (10)

1. Jan Kint 1506

2. Anton Vanhauwere 1477

3. Eddy De Gendt 1460

4. Quinten Van Parys ????

5. Torben Debouver 1346

6. Rik Denaeyer 1269

7. Leander Verstraeten 1267

8. Isabelle Van Heghe 1161

9. Carl Van Lierde NG

10. Noel Poelman NG

Reglement

Laatst bijgewerkt: zondag 12 August 2018
Geschreven door David Roos

Reglement clubkampioenschap 2018-2019

1. Het toernooi is ingedeeld in verschillende elo categorieën (ratings van juli 2018 tellen) met een maximum van 10 personen per reeks.

2. Het tornooi wordt gespeeld in gesloten reeksen.De reeksindeling verschijnt voor de aanvang van het tornooi in het clubblad en op de website. Het is mogelijk om over te schakelen op dubbele ronden indien de deelnemersaantallen het toelaten.

3. Wekelijks zal de toernooileider de geplande paringen doormailen ter herinnering. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om hun kalender bij te houden.

4. De tornooileider maakt de kalender bekend voor de start van de eerste ronde. De kalender en de uitslagen verschijnen in het clubblad en op de website van de schaakclub.

5. Het afgaan van de GSM leidt niet automatisch tot het verlies van de partij, de spelers worden wel vriendelijk verzocht om dergelijke voorvallen tot een minimum te beperken.

6. Een speler mag maximum één uur te laat komen om nog aan de partij te beginnen; wie meer dan een uur te laat is, verliest met forfait

7. Partijen tellen niet mee voor nationale rating.

8. Het tempo bedraagt 1u30 + 30 sec/zet .

9. Deelname aan de competitie kan geweigerd worden indien het lidgeld van het seizoen 2018-2019 nog niet betaald is.

10. Alle partijen worden gespeeld in ons clublokaal: Trapstraat 12, 9620 Zottegem. De partijen starten op vrijdagavond om 20u30 en alle klokken worden op dat uur door de toernooileider of een aanwezige arbiter gestart. De toernooileider kan beslissen om het starten van de klok uit te stellen in bepaalde situaties.

- A-reeks: een rating van 1800 elo of meer.

- B-reeks: een rating van minder dan 2000 en hoger of gelijk aan 1400

- C-reeks: een rating van minder dan 1600.

Indien er voldoende belangstelling is, kan er een jeugdreeks samengesteld worden met een aangepast tempo.

11. In iedere reeks worden bij maximum twaalf spelers toegelaten. Indien er meer deelnemers zijn, wordt er gekeken voor de reeks te splitsen of van reeks te veranderen.

12. De speler die in zijn reeks eerste eindigt, krijgt de titel van kampioen van die reeks. Indien een reeks is opgedeeld in verschillende groepen, dan wordt er nog een match gespeeld tussen beide kampioenen. De kampioen (of kampioenen in het geval van meerdere reeksen) mag het volgend jaar in een hogere reeks spelen indien hij/zij dit wenst (ongeacht of de rating dit toelaat).

13. Bij gelijkheid van punten voor de eerste plaats is de onderlinge partij het eerste scheidingssysteem; bij remise volgen SB-punten; als die gelijk zijn worden de SB-punten van de SB-punten berekend. Als ook die punten gelijk zijn, volgt een testwedstrijd. In alle andere situaties zijn de SB-punten het eerste scheidingssysteem; als die gelijk zijn worden de SB-punten van de SB-punten berekend; als ook die gelijk telt het resultaat van de onderlinge partij.

- SB-punten: som van de eindscores van de tegenstanders die men verslaan heeft en de helft van de score van tegenstanders waar men remise tegen gespeeld heeft.

- SB-punten van de SB-punten: som van de SB-punten van de tegenstanders die men verslaan heeft en de helft van de SB-punten van de tegenstanders waar men remise tegen gespeeld heeft.

- Testwedstrijd:Partijen met verkorte bedenktijd: eerst 2 partijen met elk 30 minuten bedenktijd; indien geen beslissing: twee partijen met elk 15 minuten bedenktijd; indien nog steeds geen beslissing: een snelschaakpartij waarbij wit 6 minuten krijgt en zwart 5 minuten maar wit moet winnen. Bij de start van de eerste partij wordt geloot wie wit heeft. Voor de beslissende Armageddonpartijvolgt een andere lottrekking: de speler die de lottrekking wint, mag zijn kleur kiezen in de partij.

14. Indien een speler zijn partij niet kan spelen op de voorziene datum, beschikt hij over de mogelijkheid om maximum twee partijen uit te stellen. Bij uitstel dient degene die uitstelt onmiddellijk een nieuwe datum voor te stellen zodat de spelers onderling een nieuwe datum kunnen afspreken. Indien er op de dag zelf uitgesteld wordt om dringende redenen, dan krijgt de speler tijd tot op de eerst volgende maandagavond voor de toernooileider een inhaaldatum te bezorgen. De toernooileider aanvaardt geen uitstel zonder een inhaaldatum. Inhalen mag op andere dan de voorgestelde inhaaldata (data OVL IC, Liga en mag ook op een andere dag dan de clubavond) en locatie.

15. Uitstellen is enkel mogelijk als een speler de tegenstander EN de tornooileider verwittigt en dit in principe ten laatste 6 uur voor de start van de partij.Indien er op de dag zelf uitgesteld wordt, dan wordt er gevraagd om telefonisch contact op te nemen met de tegenstander en de toernooileider.

16. Als aan punt 11 of 12 niet voldaan is, kan de tornooileider zelf de eerstvolgende inhaaldag kiezen of beslissen om een forfait toe te kennen.

17. Alle ronden moeten gespeeld zijn voor één juni 2019. Partijen die dan nog ingehaald moeten worden zullen forfait verklaard worden.

18. Iedere speler kan zelf slechts een beperkt aantal partijen uitstellen. In een tornooi van 9 ronden mag elke speler maximum 2 partijen uitstellen, in een tornooi van 11 ronden maximum 3 partijen tenzij de toernooileider anders beslist.

19. Bij twee onaangekondigde of niet tijdig aangekondigde forfaits wordt een speler uit het toernooi genomen en kan deelname geweigerd worden in het komende seizoen.

20. Als een speler minder dan 50% van zijn partien heeft gespeeld als hij het tornooi verlaat, dan worden de door hem gescoorde of tegen hem gescoorde punten niet in het eindklassement meegeteld. Als een speler minstens 50% van zijn partijen heeft gespeeld als hij het tornooi verlaat, dan wordt deze score wel in het eindklassement meegeteld.

21. De tornooileider lanceert voor de start van het tornooi een oproep aan de deelnemers om een beroepscommissie, bestaande uit drie leden, samen te stellen. Die beroepscommissie beslist over klachten tegen beslissingen van de tornooileider. Klachten moeten schriftelijk en ten laatste twee weken na het verschijnen van het partijresultaat in het clubblad overgemaakt worden aan de beroepscommissie. Tegen de beslissing van de beroepscommissie is geen verder beroep mogelijk.

22. Alle in dit reglement niet voorkomende problemen worden beslecht door de tornooileider met inachtneming van het nieuwe FIDE-reglement dat ingaat op 1 juli 2018.