NL-FR-EN - Visie

Laatst bijgewerkt: zondag 05 July 2020 Geschreven door David Roos

(2, 'Visie', 'Vision', 'Vision', '

Onze visie

\r\n


Wat willen we?


Het is onze droom om de komende jaren samen met het bedrijfsleven een Belgische schaker te laten proeven van de wereldtop.

De jaarlijkse doortocht van Kasparov bij ’Your Next Move’, het Grootmeestertoernooi InventiChess in Antwerpen, een vice-wereldkampioen bij de jeugd in de persoon van Stef Soors, een Europese meisjeskampioene bij de -12, Eva Baekelant, meer dan 300 schakers op de schoolschaakkampioenschappen én nationale toernooien: er lééft iets in de Belgische schaakwereld.

\r\n

Voorbeelden zijn er genoeg, maar de ondersteuning voor onze schakende topjeugd is beperkt.

\r\n

Daarom is er nood aan een project om onze topschakers naar een hoger niveau te tillen, meer zelfs, naar een wereldniveau.

\r\n

Deze ondersteuning wil Go for Grandmaster bieden, startend vanuit vier peilers: 

\r\n

 

\r\n

\"\"

\r\n

- een motivatie om te winnen

\r\n

- resultaten behalen op het hoogste niveau

\r\n

- liefde voor het schaken

\r\n

- ondersteuning voor de jeugd

', '

Notre vision

\r\n

Que voulons-nous?

Notre rêve est que, grâce à l’appui du monde des affaires, un Grand Maître belge puisse faire partie du top mondial.

Le passage annuel de Kasparov avec ’Your Next Move’, le tounoi Grand Maîtres InventiChess à Anvers, un vice champion du monde chez les jeunes en la personne de Stef Soors, une championne européenne -12, Eva Baekelant, plus de 300 joueurs d’échecs aux championnats d’échecs inter-écoles et tournois nationaux: quelque chose vit dans le monde échiquéen belge.

Il y a assez d’exemples, mais le soutien pour notre jeunesse au top est limité. En Belgique, il y a le besoin de créer un projet qui vise à élever nos jeunes joueurs d’échecs à un niveau plus élevé, voire même, à un degré mondial.

Go For Grandmaster veut fournir ce soutien, au départ des 4 piliers suivants:

\r\n

 

\r\n

- une motivation à GAGNER,\"\"

\r\n

- de signer des RESULTATS DU PLUS HAUT NIVEAU

\r\n

- l’amour DES ECHECS

\r\n

- le soutien à la JEUNESSE

', '

Our vision

\r\n

Our dream for the coming years is to give a Belgian chess player a taste of the world chess scene, in co-operation with Belgian sponsors.

The annual passage of Kasparov on \"Your Next Move\", the Grandmaster Tournament InventiChess in Antwerp, a vice-world youth champion in the person of Stef Soors, a European girls champion under the age of 12, Baekelant Eve, more than 300 chess players in the school chess championships and national tournament. Something is happening in the Belgian chess.

\r\n

Examples abound, but the support for the top of our chess youngsters is limited.

\r\n

Therefore there is need for a project to lift our top chess players to a higher level, even better still, to top world level.

\r\n

This support is Go for Grandmaster offer, starting from three pillars: 

\r\n

 

\r\n

- the motivation to win\"\"

\r\n

- achieve results at the highest level

\r\n

- the love for chess

\r\n

- support for youth players

', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''),