NL-FR-EN-Ethische charter

Laatst bijgewerkt: zondag 05 July 2020 Geschreven door David Roos

(4, 'Ethisch charter', 'Chartre ethique', 'Ethical charter', '

\r\n

Ethisch charter 

\r\n
Basisgedachte

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Go for Grandmaster wil de Belgische schakende jeugd motiveren op een ethisch verantwoorde manier. We willen gedurende de looptijd van dit langetermijn project steeds met trots kunnen terugblikken.

Daarom vinden we het ook belangrijk dat alle betrokkenen, en niet in het minst de spelertjes zelf, steeds kunnen zeggen dat schaken een plezante bezigheid is, Het moet een plezier en een passie blijven, maar geen dwang omdat ouders het zo graag willen dat hun kinderen dit of dat doen…

Schaken is een sport en een spel, waar plezier van het spel op de eerste plaats moet komen en dat Fair Play heel belangrijk is.
\"\"

\r\n

Studeren

Het uitreiken van een grote geldprijs aan kinderen en jongeren kan verblindend werken. Zowel voor de jongeren als voor de ouders.

Voor ons is het duidelijk dat studies voorrang hebben op ons project. We keuren het ten stelligste af indien jongeren hun studies zouden verwaarlozen of opgeven ten voordele van kortzichtig geldgewin.

\r\n


Sociale contacten

\r\n

We willen van onze jeugd geen wereldvreemde nerds maken. Schaken is een sport die veel voldoening brengt, maar het leven kan niet enkel over schaken gaan. Sociale contacten zijn noodzakelijk voor een evenwichtige jeugd en voor de ontwikkeling van de jongere.

Wij moedigen sociale contacten aan buiten het schaken.

\r\n

Fysieke bezigheid

\r\n

Schaken is een zittende sport. Fysieke bezigheid is nodig naast het schaakbord. Voor een gezonde ontwikkeling is beweging nodig.

Wij moedigen fysieke sport aan.

\r\n

Drugs

\r\n

Het nemen van prestatieverbeterende middelen keuren wij absoluut af. Elk druggebruik houdt gezondheidsrisico’s in en kan leiden tot fysieke en psycho-sociale schade.

\r\n

\"Download 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

', '

\r\n

Ethisch charter (traduction en cours)

\r\n
Basisgedachte
\r\n

 

\r\n

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Go for Grandmaster wil de Belgische schakende jeugd motiveren op een ethisch verantwoorde manier. We willen gedurende de looptijd van dit langetermijn project steeds met trots kunnen terugblikken.

Daarom vinden we het ook belangrijk dat alle betrokkenen, en niet in het minst de spelertjes zelf, steeds kunnen zeggen dat schaken een plezante bezigheid is, Het moet een plezier en een passie blijven, maar geen dwang omdat ouders het zo graag willen dat hun kinderen dit of dat doen…

Schaken is een sport en een spel, waar plezier van het spel op de eerste plaats moet komen en dat Fair Play heel belangrijk is.
\"\"

\r\n

\r\n

Studeren

Het uitreiken van een grote geldprijs aan kinderen en jongeren kan verblindend werken. Zowel voor de jongeren als voor de ouders.

Voor ons is het duidelijk dat studies voorrang hebben op ons project. We keuren het ten stelligste af indien jongeren hun studies zouden verwaarlozen of opgeven ten voordele van kortzichtig geldgewin.\r\n


Sociale contacten\r\n

We willen van onze jeugd geen wereldvreemde nerds maken. Schaken is een sport die veel voldoening brengt, maar het leven kan niet enkel over schaken gaan. Sociale contacten zijn noodzakelijk voor een evenwichtige jeugd en voor de ontwikkeling van de jongere.

Wij moedigen sociale contacten aan buiten het schaken.\r\n

Fysieke bezigheid\r\n

Schaken is een zittende sport. Fysieke bezigheid is nodig naast het schaakbord. Voor een gezonde ontwikkeling is beweging nodig.

Wij moedigen fysieke sport aan.\r\n

Drugs\r\n

Het nemen van prestatieverbeterende middelen keuren wij absoluut af. Elk druggebruik houdt gezondheidsrisico’s in en kan leiden tot fysieke en psycho-sociale schade.\r\n

\"Download

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

', '

 

\r\n

Ethisch charter

\r\n


The basic idea

\r\n

 

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Go for Grandmaster wishes to motivate youth in an ethical manner. During the course of this long-term project we wish to proudly look back. That is why we think it important that all concerned, not least the players themselves, will be able to say that chess is a fun pastime, it should remain fun and a passion, but not compulsory because the parents are anxious that their child does this or that ... Chess is a sport and a game, where enjoyment of the game in the first place and that fair play is very important. \"\"

\r\n

 

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n

Go for Grandmaster wishes to motivate youth in an ethical manner. During the course of this long-term project we wish to proudly look back. That is why we think it important that all concerned, not least the players themselves, will be able to say that chess is a fun pastime, it should remain fun and a passion, but not compulsory because the parents are anxious that their child does this or that ... Chess is a sport and a game, where enjoyment of the game in the first place and that fair play is very important.
Studying

\r\n

To children and adolescents a large cash prize could be dazzling.  Also for the parents.

\r\n
 

\r\n

For us it is clear that studies take precedence over our project. We strongly disapprove if people would neglect or even abandon their studies in short-sighted pursuit of financial profit.

\r\n


Social contacts

\r\n

We don’t want to turn our youngsters into nerds. Chess is a sport that brings great satisfaction, but life is not only  chess. Social contacts are necessary for a balanced development of the youth and younger. We encourage social contacts outside of chess.

\r\n

Physical activity

\r\n

Chess is a sedentary sport. Physical activity is needed besides chess for a healthy development. We encourage physical sport.

\r\n

Drugs

\r\n

We strongly disapprove of taking performance enhancing drugs. Each drug is health risks and can lead to physical and psycho-social damage.

\r\n

\"Download

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''),