NL-FR-EN - Indien project

Laatst bijgewerkt: zondag 05 July 2020 Geschreven door David Roos

(12, 'Indienen project', 'Entammer un projet', 'File a poject', '

Hoe wordt je project geselecteerd?

\r\n

De VZW Go for Grandmaster creëert een klimaat zodat de jeugd gemotiveerd wordt om te streven naar de Grootmeestertitel. We hebben als doel om de eerste Belgische grootmeester geboren in de 21ste eeuw een grote geldprijs te geven.

Daarnaast zal de VZW schaakevenementen steunen die helpen deze droom te verwezenlijken. Alle evenementen die de visie en missie van de VZW helpen realiseren komen in aanmerking voor adviserende, logistieke en financiële steun.

Aanvragen voor steun kunnen ingediend worden door indiening van een projectaanvraag bij onze VZW.

Download het document “Hoe een project indienen” om de procedure te kennen.
Download het document \"Selectieprocedure\" om te weten hoe je project zal beoordeeld worden.

\r\n

We kijken je aanvraag tegemoet.

\r\n

 \"\"

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

', '

Hoe wordt je project geselecteerd? (en traduction)

\r\n

De VZW Go for Grandmaster creëert een klimaat zodat de jeugd gemotiveerd wordt om te streven naar de Grootmeestertitel. We hebben als doel om de eerste Belgische grootmeester geboren in de 21ste eeuw een grote geldprijs te geven.

Daarnaast zal de VZW schaakevenementen steunen die helpen deze droom te verwezenlijken. Alle evenementen die de visie en missie van de VZW helpen realiseren komen in aanmerking voor adviserende, logistieke en financiële steun.

Aanvragen voor steun kunnen ingediend worden door indiening van een projectaanvraag bij onze VZW.

Download het document “Hoe een project indienen” om de procedure te kennen.
Download het document \"Selectieprocedure\" om te weten hoe je project zal beoordeeld worden.

\r\n

We kijken je aanvraag tegemoet.

\r\n

 \"\"

', '

Hoe wordt je project geselecteerd?

\r\n

The VZW Go for Grandmaster creates a climate that motivates the youth to strive for the Grandmaster title. We aim to create the first Belgian grandmaster born in the 21st century, who will receive a large cash prize. In addition, the association will supports chess events that help realize this dream. All events that promote the vision and mission of the association to help realize this goal will receive logistical and financial support. Applications for assistance can be submitted by submitting a project application to our association.

\r\n

Download the document “Hoe een project indienen” to know the procedure.
Download het document \"Selectieprocedure\" how your project will be assessed.

\r\n

We look foreward to meet your request.

\r\n

 \"\"

', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''),